Sergio Martinez cotton throw

Sergio Martinez cotton throw

  • Handmade by master Zapotec weaver Sergio Martinez in Oaxaca, Mexico.
  • Size: 60"x80"
  • 100% cotton
    $400.00Price